Healingens verdigrunnlag

Healing er en tradisjonell, helhetelig orientert prosess som i folkelig tradisjon har vært praktisert i ulike kulturer, over hele verden.

Healing er et Engelsk ord som betyr: å gjøre hel.

Healing tradisjonen har en helhetelig oppfattning av verden rundt oss. Med det menes at alt i verden henger sammen og at den fysiske, psykiske og åndelige verden fungerer i en ennergimessig sammenheng.

Healing tradisjonen annerkjenner en felles kilde for den helende livskraft. En kilde som representerer kjærlighet, sannhet inteligens og visdom.

Healing er uavhengig av religiøs tilknyttning, tro eller filosofi.

Healing er en naturlig metode hvor indre og selvlegende prosesser blir virksomme og sperringer el uballanser kan gjenopprettes.

Healing har et helhetlig menneskesyn og mener at vi ikke kan se "tilstander" som atskilte fenomener. Mennesket er i en tilstand der fysisk helse, psyksiek helse og åndelinghet fungerer sammen som en helhet.